Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Δίκτυο Ανταλλαγών Χίου (Δυο - Δυο)


Όπως αναφέρετε στην ιστοσελίδα Ανταλλακτική Οικονομία άλλο ένα Δίκτυο Ανταλλαγών κάνει την εμφάνισή του. Οι πολίτες της Χίου παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και προχωρούν στην οργάνωση και δημιουργία του δικού τους Τοπικού Δικτύου Ανταλλαγών φυσικά χωρίς την διαμεσολάβηση του Χρήματος. 
Προφίλ Δικτύου Ανταλλαγών Χίου
Είμαστε μια, διαρκώς αυξανόμενη, ομάδα ανθρώπων που κατοικούν ή διαμένουν στο νησί της Χίου. Δεν υπάρχει, προς το παρόν τουλάχιστον, κάποια νομική μορφή υπό την οποία να λειτουργούμε. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας κοινότητας/δικτύου εντός του οποίου θα ανταλλάσσονται προϊόντα και υπηρεσίες ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει τίθεται στη Γενική Συνέλευση των μελών. Ως προς τη λήψη αποφάσεων, επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση - ομοφωνία. Σε περίπτωση μη επίτευξης, οι αποφάσεις λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των παρόντων. Η Γ.Σ. θα συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και περισσότερες, αν προκύψει κάτι έκτακτο. Στη Γ.Σ. συζητούνται θέματα που ανέκυψαν μεταξύ των Συνελεύσεων, τα οποία έχει αναλάβει να καταγράψει μία τριμελής διαχειριστική επιτροπή για να τα θέσει υπόψη των υπολοίπων μελών. Η επιτροπή αυτή αποτελείται κάθε φορά από διαφορετικά άτομα. Ορίζεται για το διάστημα μεταξύ των Συνελεύσεων. Αρμοδιότητά της είναι η αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων που τυχόν ανέκυψαν στο διάστημα αυτό.
Όσον αφορά τον τρόπο ανταλλαγών, ξεκινήσαμε σε πειραματικό στάδιο διάρκειας τριών (3) εβδομάδων χωρίς την ύπαρξη κάποιας «μονάδας» ως μέσου ανταλλαγής. 
Κάθε μέλος μπορεί  απευθείας να ζητήσει βοήθεια από άλλο μέλος επικοινωνώντας μαζί του.
Επιπλέον, ορίζει την συχνότητα προσφοράς (π.χ. 2 φορές την εβδομάδα), τον χρόνο που διαθέτει και το «μέγεθος» της εργασίας που προσφέρει. Η ευθύνη συνεννόησης,  η συνέπεια και η ποιότητα αφορά τα μέλη που συνεργάζονται. Οι ανταλλαγές καταγράφονται με ευθύνη των μελών, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα, αλλά και αξιολόγηση της πορείας του δικτύου. Όταν ένα μέλος του δικτύου χρειάζεται βοήθεια απευθύνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στα υπόλοιπα, εξηγώντας τι θέλει.
Δεν υιοθετούμε προβλέψεις ελέγχου πιστεύοντας στην ευσυνειδησία και την αυτοδέσμευση κάθε μέλους για αλληλοσεβασμό και αλληλεγγύη.
Όσον αφορά την είσοδο νέων μελών, το δίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους χωρίς προϋποθέσεις εγγραφής. Μας ενδιαφέρει η διεύρυνση του δικτύου για μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Ενημερώνουμε φίλους και γνωστούς για την ύπαρξή του και τους προσκαλούμε να γίνουν μέλη.
Για το Φόρουμ συζητήσεων του δικτύου πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου