Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Δωρεάν μαθήματα από το ΕΚΠΑ για απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει Εξειδικευμένα Προγράμματα για αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης στα παρακάτω Θεματικά Πεδία:

1. Φιλοσοφία
2. Γλώσσα
3. Βιομηχανική Αρχαιολογία
4. Θεωρία της Επιστήμης
5. Ιστορία των Μαθηματικών
6. Αρχαιολογία
7. Ιστορία
8. Τέχνη
9. Αρχιτεκτονική

Κάθε πρόγραμμα διαρκεί 75-100 ώρες (περίπου 4 μήνες) και θα επαναληφθεί σε διαδοχικά τμήματα από το Νοέμβριο του 2012 έως και τον Απρίλιο του 2015. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιες υποδομές στο κέντρο της Αθήνας. Η Δράση έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του επιστημονικού δυναμικού στην Ελλάδα και εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης», MIS 364499, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους.

• Οι διδάσκοντες –διακεκριμένοι επιστήμονες, κυρίως καθηγητές Πανεπιστημίου (μέλη ΔΕΠ), καθώς και κάτοχοι διδακτορικού τίτλου– είναι απολύτως εξειδικευμένοι στα υπό διδασκαλία αντικείμενα.
• Τα μαθήματα είναι δωρεάν, χωρίς δίδακτρα.
• Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
• Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πλήρους Θεματικού Πεδίου οδηγεί στην απόκτηση βεβαίωσης παρακολούθησης.

Για αναλυτική περιγραφή των προγραμμάτων δείτε:
http://www.plato-academy.gr/project/el/citizen-and-society-gr
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων δείτε:
http://www.plato-academy.gr/project/el/content/ann_postgrad_b

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου