Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

500+ Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα

Δωρεάν Online Μαθήματα από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου!

Ακολουθεί λίστα Humanities & Social Sciences
ArchaeologyHannibal - iTunes – Patrick Hunt, Stanford

ArchitectureArchitecture Studio: Building in Landscapes (Video) – iTunes – Jan Wampler, MIT
Roman Architecture - YouTubeiTunes AudioiTunes Video- Download Course – Diana E. E. Kleiner, Yale

Art & Art HistoryAesthetics & Philosophy of Art – iTunesWeb – James Grant, Oxford University
Exposing Digital Photography – iTunes Video - Web Site - RSS Feed - Dan Armendariz, Harvard
Foundations of American Cyber-Culture – YouTube – UC Berkeley
Introduction to Visual Thinking – YouTube – UC Berkeley
Photography – WebiTunes – Jonathan Worth & Matt Johnston at Coventry University
SmARThistory Video Lectures – Vimeo – Beth Harris, MoMA & Steven Zucker, Pratt Institute
The Elements of Drawing – iTunes – Stephen Farthing, Oxford University

Classics & Classical WorldAncient and Medieval Philosophy - iTunes Video - Web Video – David O’Connor, Notre Dame
Ancient Greek History - YouTube - iTunes Audio - iTunes Video- Download Course – Donald Kagan, Yale
Ancient Israel – YouTube – Daniel Fleming, NYU
Ancient Philosophy - iTunes - David Ebrey, UC Berkeley
Ancient Wisdom and Modern Love - iTunes Video - Web Video – Professor David O’Connor, Notre Dame
Hannibal - iTunes - Patrick Hunt, Stanford
Roman Architecture - YouTube - iTunes AudioiTunes Video- Download Course – Diana E. E. Kleiner, Yale
The Roman World – iTunes Video – Rhiannon Evans, LaTrobe University
The Heroic and the Anti-Heroic in Classical Greek Civilization– Multiple Formats – Gregory Nagy, Harvard
Virgil’s Aeneid: Anatomy of a Classic - iTunes – Susanna Braund, Stanford University


Demography
Demographic Trends and Problems of the Modern World –WebiTunes Video - iTunes Audio – David Coleman, Oxford

Design
Everything Thing I Know – Web – Buckminster Fuller

Economics
Advanced Political Economy - YouTube - Steven Keen, University of Western Sydney
American Economic History – iTunes – J. Bradford Delong, UC Berkeley
Austrian Economics: An Introduction – Web Site - Murray N. Rothbard - New York Polytechnic University
Behavioral Finance – YouTube – Steven Keen, University of Western Sydney
Capitalism: Success, Crisis and Reform - iTunes Video - iTunes Audio - YouTube - Web Site – Douglas W. Rae, Yale
Economic Crisis and Globalization – Video – Richard D. Wolff, The New School
Economic Geography of the Industrial World – iTunes – Richard Walker, UC Berkeley.
Financial Markets – YouTubeiTunes AudioiTunes Video- Download Course – Robert Shiller, Yale
Financial Markets 2011 - YouTube - iTunes - Web Site – Robert Shiller
Financial Theory – YouTube - iTunes Video - iTunes Audio - Web Site– John Geanakoplos, Yale
Game Theory – YouTubeiTunes Audio - iTunes Video - Download Course – Ben Polak, Yale
Game Theory in the Social Sciences -iTunes Video – Yves Zenou, UC Berkeley
History of Economic Theory – YouTube - Dr. Shivakumar, IIT Madras
International Political Economy - iTunes - James Morrison, Middlebury College
International Trade - YouTube - iTunes Video – Steven Wood, UC Berkeley
Introduction to Economics – iTunes – J. Bradford Delong, UC Berkeley
Lectures on Human Capital - YouTube – Gary Becker, UC Chicago
Marxian Class Analysis Theory and Practice Online Course –Video – Richard D. Wolff, The New School
Introduction to Environmental Economics and Policy- YouTube – Peter Berck, UC Berkeley
Marxian Class Analysis Theory and Practice - Video - Richard D. Wolff, The New School
Marxian Economics – An Intensive Introduction – Video – Richard D. Wolff, The New School
Marxian Economics: Advanced & Applied Intensive Course –Video - Richard D. Wolff, The New School
Principles of Microeconomics – Video – Jonathan Gruber, MIT
Reading Marx’s Capital – Google Video – David Harvey, City University of New York
The Federal Reserve and the Financial Crisis - Web – Ben Bernanke at George Washington University
The Austrian School of Economics: An Introduction – Web: 1,2, 3, 4 - Friedrich A. Hayek & colleagues – Recorded at University of Colorado
World Economic History Before the Industrial Revolution -Web Site - iTunes - Gregory Clark, UC Davis

Bookmark our collection of free online Economics courses. And find free econ textbooks in our Free Textbook collection.

Film
Existentialism in Literature & Film - iTunes – Hubert Dreyfus, UC Berkeley
Holocaust in Film and Literature – YouTube – Todd Presner, UCLA
Philosophy in Film and Other Media - iTunesYouTube – Irving Singer, MIT
Western Movies: Myth, Ideology, Genre – iTunes – Richard Slotkin, Wesleyan

Geography
Economic Geography of the Industrial World - iTunes Audio – Richard Walker, UC Berkeley
Food and the Environment - iTunes Audio – Nathan Sayre – UC Berkeley
Geography of US Presidential Elections – iTunesYouTube – Martin Lewis, Stanford
Geography of World Cultures - iTunes – Martin Lewis, Stanford University
Global Geopolitics – iTunes – Martin Lewis, Stanford University
Globalization – iTunes – Robert Acker, UC Berkeley


History
African American History: From Emancipation to the Present– YouTube – iTunes – Web Site – Jonathan Holloway, Yale
African-American History: Modern Freedom Struggle –YouTubeiTunes – Clay Carson, Stanford
American Economic History – iTunes – J. Bradford Delong, UC Berkeley
Ancient Greek History - YouTube - iTunes Audio - iTunes Video- Download Course – Donald Kagan, Yale
Ancient Israel - YouTube – Daniel Fleming, NYU
Ben Franklin and the World of the Enlightenment – iTunes – Bruce Thompson, Stanford/UC Santa Cruz
China: Traditions and Transformations – Multiple Formats – Peter K. Bol & William Kirby, Harvard
Colonial and Revolutionary America – iTunesU – Jack Rakove, Stanford
Early Modern England: Politics, Religion, and Society under the Tudors and Stuarts – YouTube - iTunes Video - iTunes Audio- Web Site – Keith E. Wrightson, Yale
Early Modern Germany - iTunes Audio – David Wetzel, UC Berkeley
Epidemics in Western Society Since 1600 - iTunes VideoiTunes Audio - YouTube - Web Site – Frank Snowden, Yale
Europe and the World: Wars, Empires, Nations 1648-1914 –iTunes Audio - David Wetzel, UC Berkeley
European Civilization, 1648-1945 - YouTubeiTunes AudioiTunes Video - Download Course – John Merriman, Yale
European Civilization from Renaissance to Present – iTunes – Carla Hesse, UC Berkeley
European Civilization from the Renaissance to the Present -YouTube - iTunes Video – Thomas Lacquer, UC Berkeley
European Cultural History, 1500-1815 - MP3s – George Mosse, University of Wisconsin- Madison
European Cultural History, 1660-1870 - MP3s – George Mosse, University of Wisconsin- Madison
European Cultural History, 1880-1920 - MP3s – George Mosse, University of Wisconsin- Madison
France Since 1871 – YouTubeiTunesDownload Course – John Merriman, Yale
Hannibal – iTunes – Patrick Hunt, Stanford
Harvey Goldberg Lectures (1975-1983) – Web Site - Harvey Goldberg, University of Wisconsin
Historical Jesus – iTunes – Thomas Sheehan, Stanford University
History of Anthropological Thought – iTunes – Rosemary Joyce, UC Berkeley
History and Practice of Human Rights – YouTubeiTunes VideoiTunes Audio – Thomas Laqueur
History of Information – YouTubeiTunes Video – Professors Geoffrey D. Nunberg, Paul Duguid, UC Berkeley
History of Iran to the Safavid Period – iTunes – Richard Bulliet, Columbia University
History of the International System – iTunes – James Sheehan, Stanford University
History of MIT – Web - David Mindell and Merritt Roe Smith, MIT
History of the Modern Middle East – iTunes – Richard Bulliet, Columbia University
History of New York City: A Social History - iTunes VideoYouTubeWeb Site – Daniel Walkowitz, NYU
History of the United States Since 1945 – iTunes – Daniel Sargent, UC Berkeley
History of the World to 1500 CE – YouTube – Richard Bulliet, Columbia University
Intellectual History of the United States since 1865 - iTunes – Richard Candida Smith, UC Berkeley
International and Global History Since 1945 – iTunes – Daniel Sargent, UC Berkeley
Introduction to Ancient Greek History - YouTubeiTunesDownload Course – Donald Kagan, Yale
Introduction to American Studies – YouTubeiTunes Video -iTunes Audio – Michael Cohen, UC Berkeley
Medicine and Public Health in American History – Web Audio - Chris Hamlin, Notre Dame
Modern Civilization: 1750 to Present - YouTube – Lynn Hunt, UCLA
Modern Jewish History – MP3s – George Mosse, University of Wisconsin – Madison
Science, Magic and Religion - iTunes - YouTube – Courtenay Raia, UCLA
The American Founders and Their World – iTunes – Jack Rakove, Gordon Wood, etc. Stanford
The American Revolution – YouTube - iTunes Video - iTunes Audio- Web Site – Joanne B. Freeman, Yale
The Civil War and Reconstruction Era, 1845-1877 - YouTubeiTunes AudioiTunes Video - Download Course – David Blight, Yale
The Early Middle Ages, 284-1000 - YouTube - iTunes - Web Site – Paul H. Freedman, Yale
The History of Public Health – iTunesU – Graham Mooney, Johns Hopkins
The Peculiar Modernity of Britain, 1848-2000 – iTunes – James Vernon, UC Berkeley
The Rise and Fall of the Second Reich – iTunes Audio – Margaret Anderson, UC Berkeley
The Roman World - iTunes Video - Rhiannon Evans, LaTrobe University
The United States and the World Since 1945 - iTunes Audio – Daniel Sargent, UC Berkeley
The Western Tradition (Video) – VideosCourse Outline – Eugen Weber, UCLA
War and Peace: International Relations since 1914 – iTunes – David Wetzel, UC Berkeley
World War and Society in the 20th Century: World War II –Multiple Formats – Charles S. Maier, Harvard

Bookmark our collection of free online History courses.

Journalism
Journalistic Ethics – YouTube – Jim Newton, UCLA

LanguagesBeginner’s Chinese - iTunes Free - Open University
Brazilian Portuguese Pronunciation - iTunes Free - Emory University
Francais interactif iTunes Free - Web Site - University of Texas
French in Action Free Web Site - Yale University
French 1 & French 2 - Web Site - Carnegie Mellon
Icelandic Online - Web Site - University of Iceland
Introduction to Urdu Alphabet - iTunes Free Emory University
Kanji Characters iTunes Free - Emory University
Mandarin Chinese Characters - iTunes Free - Emory University
Numbers and Radicals iTunes Free - Emory University
Online Intermediate College Korean - Web Site - University of California Press, 2002
Pathway to Korean: Beginning Spoken Korean from Zero - Web Site - The Ohio State University
Thai Alphabet - iTunes Free -Emory University

To start learning 40 foreign languages, please see our extensive collection called Learn Languages for Free. You can download or stream free lessons in French, Spanish, English, German, Mandarin, Italian and more.

LawAims and Limits of the Criminal Law - iTunes Audio – Tamara Lave, UC Berkeley

Climate Change: Law and Policy – YouTubeiTunes AudioiTunes Video – Cymie Payne, Daniel Farber, UC Berkeley
Environmental Justice and Human Rights in the Aftermath of Katrina – Web Audio – Cynthia Toms Smedley, Notre Dame
Environmental Law and Policy - YouTube – Bob Infelise, UC Berkeley
Environmental Politics and Law - YouTube - iTunes Video - iTunes Audio - Web Site – John P. Wargo, Yale
International Environmental Law – YouTubeiTunes VideoiTunes Audio – Cymie Payne, UC Berkeley
Introduction to Copyright Law – iTunesWeb Site – Keith Winstein, MIT
Renewable Energy & Alternative Fuels (Law & Policy) –YouTube – UC Berkeley

LinguisticsOld English in Context - Web – Stuart Lee, Oxford University
Structure of English Words - iTunes – Will Leben, Stanford

Literature
American Literature I: Beginnings to Civil War - iTunes VideoYouTube – Cyrus Patell, NYU
Approaching Shakespeare – Web – Emma Smith, Oxford
Cervantes’ Don Quixote - YouTube - iTunes Video - iTunes Audio- Web Site – Roberto González Echevarría, Yale
Contemporary Literature – YouTube – Aysha Iqbal Viswamohan, IIT Madras
Creative Reading – Web – William S. Burroughs, Naropa University
Creative Writing: A Master Class – iTunes Video – Alison Ersheid
Dante in Translation - YouTube - iTunes Audio - iTunes Video- Download Course – Giuseppe Mazzotta
Darwin and Design – Web Site – James Paradis, MIT
D.H. Lawrence – Web – Catherine Brown, Oxford
Existentialism in Literature & Film - iTunes – Hubert Dreyfus, UC Berkeley
Expansive Poetics – Web – Allen Ginsberg, Naropa University
George Eliot – Web – Catherine Brown, Oxford
Hemingway, Fitzgerald, Faulkner - YouTube - iTunes - Web Site- Wai Chee Dimock, Yale
Holocaust in Film and Literature – YouTube – Todd Presner, UCLA
Introduction to Pre-Modern Japanese Literature and Culture –iTunes Audio – John Wallace, UC Berkeley
Introduction to Theory of Literature – YouTube - iTunes AudioiTunes Video - Download Course – Paul H. Fry, Yale
Invitation to World Literature – Web Site - David Damrosch, Harvard
Jack Kerouac – Web 1 and Web 2 – Allen Ginsberg, Naropa University
Literature and Form – Web - iTunes VideoiTunes Audio – Catherine Brown, Oxford
Literature and Psychoanalysis – Web Site - John Fletcher, University of Warwick
Literature in English: Late-17th to Mid-19th Century – iTunes – Charles Altieri, UC Berkeley
Milton – YouTubeiTunes Audio - iTunes Video - Download Course – John Rogers, Yale
Modern Poetry - Download Course – Langdon Hammer, Yale
Not Shakespeare: Elizabethan and Jacobean Popular Theatre –iTunes – Oxford
Old English in Context - Web – Stuart Lee, Oxford University
Restoration and 18th Century Poetry: From Dryden to Wordsworth – Web Audio – William Flesch, Brandeis
Science Fiction and Politics - iTunes Audio - Web – Courtney Brown, Emory University
Shakespeare - iTunes – Charles Altieri, UC Berkeley
Shakespeare After All: The Later Plays – Multiple Formats – Marjorie Garber, Harvard
Shakespeare’s Principal Plays - iTunes Audio – Ralph Williams, University of Michigan
Spenser and Milton – Web Audio - William Flesch, Brandeis
Survey of Shakespeare’s Plays - Web Audio – William Flesch, Brandeis
The American Novel Since 1945 – YouTubeiTunes AudioiTunes Video - Download Course – Amy Hungerford, Yale
The Art of Living – Web Site – Team taught, Stanford
The Epic - iTunes – UC Berkeley - Maura Bridget Nolan and Charles Altieri
The Literature of Crisis – iTunes – Marsh McCall & Martin Evans, Stanford
The Western Canon: From Homer to Milton – Web Audio – William Flesch, Brandeis
This Craft of Verse: The Charles Eliot Norton Lectures – Web Audio – Jorge Luis Borges, Harvard
Virgil’s Aeneid: Anatomy of a Classic – iTunes – Susanna Braund, Stanford
Writing Sources – Web – William S. Burroughs, Naropa University

Bookmark our collection of free online Literature courses.

Music
Free Music Courses (Multiple Offerings) - Web Site - Berklee College of Music
Listening to Music – Download Course – Professor Craig Wright, Yale
Politics in Music - iTunes - Web - Courtney Brown, Emory Craig Wright, Yale
The Unanswered Question: 6 Lectures on Music - YouTube – Leonard Bernstein, Harvard

PhilosophyA Romp through Ethics for Complete Beginners - iTunes VideoWeb Video - Marianne Talbot, Oxford University
Aesthetics & Philosophy of Art – iTunesWeb – James Grant, Oxford University
Ancient and Medieval Philosophy - iTunes Video - Web Video – David O’Connor, Notre Dame
Ancient Philosophy – iTunes – David Ebrey, UC Berkeley
Ancient Wisdom and Modern Love - iTunes Video - Web Video – Professor David O’Connor, Notre Dame
Aristotle: Ethics – Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Aristotle: Rhetoric – Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Aristotle: Politics - Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Authority & the Individual: Six BBC Lectures - Web Site – Bertrand Russell, Cambridge
Critical Reasoning for Beginners - iTunes VideoiTunes AudioWeb Video & Audio - Marianne Talbot, Oxford
Death – YouTubeiTunes AudioiTunes VideoDownload Course – Shelly Kagan, Yale
Environmental Philosophy – iTunes Video - Web Video – Kenneth Sayre, Notre Dame
Existentialism in Literature & Film – iTunes – Hubert Dreyfus, UC Berkeley
Existentialism in Literature and Film - RSS Feed - Sean Dorrance Kelly, Harvard University.
General Philosophy – iTunesWeb – Peter Millican, Oxford University
Hegel: The Philosophy of History – Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Hegel’s Phenomenology of Spirit - Web Site - JM Bernstein, New School
Hegel’s Phenomenology of Spirit – Web Site - Richard Dien Winfield, University of Georgia
Hegel’s Science of Logic – Web Site – Richard Dien Winfield, University of Georgia
Heidegger: Being and Time - RSS Feed - Web Site - Sean Dorrance Kelly, Harvard
Heidegger’s Being & Time – iTunes - Hubert Dreyfus, UC Berkeley
Heideggers Being and Time, Division II – iTunes - Hubert Dreyfus, UC Berkeley
History of Political Theory - iTunes – Wendy Brown, UC Berkeley
Hobbes: Leviathan and De Cive (1964) - Web Site - Leo Strauss, U Chicago.
Introduction to Political Philosophy – YouTubeiTunesDownload Course, Steven B. Smith, Yale
Justice: What’s the Right Thing to Do? – YouTube - Web Site- Michael Sandel, Harvard
Kant – Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Kant’s Critique of Judgment – Web Site – JM Bernstein, New School
Kant’s Critique of Pure Reason – iTunes VideoiTunes Audio- Video/Audio on Web – Dan Robinson, Oxford
Kant’s Critique of Pure Reason – Web Site – Richard Dien Winfield, University of Georgia
Kant’s Critique of Pure Reason – Web Site – JM Bernstein, New School
Later Heidegger – Web Site – Sean Dorrance Kelly, Harvard
Walter Kaufmann Lectures on Nietzsche, Kierkegaard and Sartre - Web Site
Kant’s Epistemology – iTunes – Dr Susan Stuarts, University of Glasgow
Machiavelli – Web 1, 2, 3, 4, 5, – Allan Bloom, U. Chicago
Man, God, and Society in Western Literature - iTunes Audio – Hubert Dreyfus, UC Berkeley
Marx – Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Medical Ethics – Web Audio – David Solomon, Notre Dame
Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception - Web - Hubert Dreyfus, UC Berekely
Montesquieu’s The Spirit of the Laws (1966) - Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Morality and Modernity - Web Video – David Solomon, Notre Dame
Nietzsche, Beyond Good and Evil - Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Philosophy and the Science of Human Nature – YouTube- iTunes Audio - Web Site – Tamar Gendler, Yale
Philosophy in Film and Other Media - iTunesYouTube – Irving Singer, MIT
Philosophy for Beginners – iTunesVideo/Audio on the Web – Marianne Talbot, Oxford
Philosophy of Language – iTunes – John Searle, UC Berkeley
Philosophy of Love in the Western World – iTunesYouTube – Irving Singer, MIT
Philosophy of Mind - iTunes – John Searle, UC Berkeley
Philosophy of Language - iTunes - John Searle, UC Berkeley
Philosophy of Religion - iTunes - Web - T. J. Mawson, Oxford
Philosophy of Society – iTunes – John Searle, UC Berkeley
Plato’s Apology of Socrates – YouTube – Allan Bloom, UChicago
Plato Apology/Crito - Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Plato: Gorgias – Web Site – Leo Strauss, U Chicago.
Plato: Laws – Web Site - Leo Strauss, U Chicago.
Plato: Meno - Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Plato, Protagoras -Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Plato’s Republic – Web Site – Laurence Bloom, University of Georgia
Proust & Philosophy – Feed – Johns Hopkins
The Art of Living - Web Site – Team taught, Stanford
The Central Philosophy of Tibet - Web Audio – Robert Thurman, Columbia University
The Examined Life – iTunes – Greg Reihman, Lehigh University
The History of Philosophy Without Any Gaps - Multiple Formats– Peter Adamson, King’s College London
The History of Western Social Theory – YouTube - Alan MacFarlane, Cambridge University
The Moral Foundations of Politics – YouTube - iTunes Video- iTunes Audio - Web Site – Professor Ian Shapiro, Yale
The Nature of Mind – iTunes – John Joseph Campbell, UC Berkeley
The Origins of Political Science – Web Site – Leo Strauss, UC Chicago
The Secular and The Sacred – Web Site – Sean Dorrance Kelly, Harvard
Theory of Meaning – iTunes AudioiTunes Video – John Joseph Campbell
Thucydides – Web Site - Leo Strauss, U Chicago
Truth & Subjectivity/The Culture Of The Self – Web Site – Michel Foucault, UC Berkeley
Vico: Seminar in Political Philosophy – Web Site – Leo Strauss, U Chicago
Xenophon’s Oeconomicus - Web Site – Leo Strauss, U Chicago

Bookmark our collection of free online Philosophy courses.

Political Science, International Relations and LawAfrican American Studies: Intro to African American Political Thought – YouTube – Mark Sawyer, UCLA
Climate Change: Law and Policy – iTunes – Cymie Payne
Environmental Politics and Law - YouTube - iTunes Video - iTunes Audio - Web Site – John P. Wargo, Yale
Faith and Globalization – Web Site – Tony Blair, Miroslav Volf, Yale
Geography of US Presidential Elections – YouTubeiTunes – Martin Lewis, Stanford
History of Political Theory - iTunes – Wendy Brown, UC Berkeley
International Politics – Feed – Johns Hopkins
International Political Economy – iTunes - James Morrison, Middlebury College
International Politics – Audio - James Morrison, Middlebury College
Introduction to German Politics – iTunes – Andreas Busch, Oxford University
Introduction to Political Philosophy – YouTubeiTunesDownload Course, Steven B. Smith, Yale
Justice: A Journey in Moral Reasoning (Video) – Video – Michael Sandel, Harvard
Modeling Politics – iTunes – Courtney Brown, Emory
Perspectives on China (Video) – Video – Roderick MacFarquhar, Harvard
Politics and Strategy – YouTube – Kathleen Bawn, UCLA
Republicanism – Feed - Johns Hopkins
Science Fiction and Politics - iTunes Audio - Web - Courtney Brown, Emory University
The Moral Foundations of Politics - YouTube - iTunes Video- iTunes Audio - Web Site – Professor Ian Shapiro, Yale

Bookmark our collection of free online Political Science courses.

ReligionAncient Israel - YouTube – Daniel Fleming, NYU
Faith and Globalization – YouTube – Tony Blair, Miroslav Volf, Yale
Historical Jesus – iTunes – Thomas Sheehan, Stanford University
Introduction to the Old Testament (Hebrew Bible) – Download Course – Christine Hayes, Yale.
Introduction to New Testament History and Literature –YouTubeiTunesDownload Course – Professor Dale B. Martin, Yale
Jerusalem: The Holy City from Ancient Canaan t0 Modern Israel – iTunes VideoiTunes Audio – Robert Cargill, UCLA
Jews and Christians Throughout History - iTunes Video - Web Video – Rabbi Michael Signer, Notre Dame
Philosophy of Religion - Web - T. J. Mawson, Oxford
Science, Magic and Religion: From Antiquity to Present –iTunesYouTube - UCLA
The Central Philosophy of Tibet - Web Audio – Robert Thurman, Columbia University
The Hebrew Scriptures in Judaism & Christianity - iTunes Video– Shaye J.D. Cohen

Sociology
Foundations of Modern Social Theory – YouTube - iTunes Video- iTunes Audio - Web Site – Iván Szelényi, Yale
Global Sociology - YouTube – Professor Michael Burawoy, UC Berkeley
Introduction to Sociology – Web Site – Harvey Molotch, NYU
The History of Western Social Theory - YouTube - Alan MacFarlane, Cambridge University
The Invention of the Modern World – Quicktime Videos - Alan MacFarlane, Cambridge University
The Sociology of Race Relations – iTunes – Gianpaolo Baiocchi, UMASS Amherst

Urban StudiesSensing Place: Photography as Inquiry (Video) – iTunes – Anne Whiston Spirn, MIT

Sciences
Aeronautics
Aircraft Systems Engineering – iTunesDownload Course – Multiple professors, MIT
Space Flight Mechanics – YouTube - Manoranjan Sinha,IIT Kharagpur

Anthropology
Introduction to Biological Anthropology – Free – Terrence Deacon, UC Berkeley

AstronomyAstrobiology and Space Exploration – iTunesYouTube – Lynn Rotschild, Stanford
Astronomy 101 – iTunesWeb Site – Scott Miller, Mercedes Richards & Stephen Redman, Penn State
Exploring Black Holes: General Relativity & Astrophysics –YouTubeiTunes Video - Web Site – Edmund Bertschinger, MIT
Frontiers and Controversies in Astrophysics - YouTube- iTunes AudioiTunes VideoDownload Course – Charles Bailyn, Yale
Introduction to Astrophysics - iTunes - Joshua Bloom, UC Berkeley
Introduction to Cosmology – iTunes – James Bullock, UC Berkeley
Life in the Universe – iTunesUWeb – Richard Pogge, Ohio State

Biology/MedicineAdolescent Health and Development - iTunes – Robert Blum, Johns Hopkins
Animal Behavior – iTunes – Gerald Schneider, MIT
Autism and Related Disorders - iTunes – Frank Volkmar, Yale
Behavioral Endocrinology – Feed – Johns Hopkins
Bioscience in the 21st Century – iTunesVideo Downloads – Team taught, Lehigh University
Brain Structure and its Origins - iTunes - Prof. Gerald Schneider, MIT
Changing the Face of American Healthcare – Web Audio – Cynthia Toms Smedley, Notre Dame
Clinical Anatomy – iTunes – Stanford
Computational Molecular Biology – Web – Douglas Brutlag, Stanford
Darwin’s Legacy – YouTubeiTunes Team taught – Stanford
Evolution, Ecology and Behavior – YouTubeiTunes AudioiTunes Video - Download Course – Professor Stephen C. Stearns, Yale
Frontiers in Biomedical Engineering – YouTubeiTunes AudioiTunes Video - Download Course – W. Mark Saltzman, Yale
Fundamentals of Biology – Web Site - Multiple Instructors, MIT
General Biology 1 - Feed – John Hopkins
General Biochemistry and Molecular Biology – iTunes – Multiple professors, UC Berkeley
General Human Anatomy – YouTubeiTunes – Marian Diamond, UC Berkeley
Genetic Engineering in Medicine, Agriculture, and Law –YouTube - Robert B. Goldberg, UCLA
Genomes and Diversity – Web Site – Mark Siegal, NYU
Genomics & Computational Biology – iTunes – George Church, MIT
Global Problems of Population Growth – YouTube - iTunes AudioiTunes VideoDownload Course - Professor Robert Wyman, Yale
Growing Up in the Universe – YouTube – Richard Dawkins, Oxford
Human Behavioral Biology – iTunes VideoYouTube – Robert Sapolsky, Stanford
Introductory Biology – iTunesMP3s/Videos – Multiple professors, MIT
Introduction to Biology – YouTube – Multiple Professors – UC Berkeley
Introduction to Oceanography - YouTube – Edwin Schauble, UCLA
Life, Concepts and Issues: Introduction to Life Sciences for Non-Science Majors – YouTube – Jay Phelan, UCLA
Modern Biology – Web Site – Carnegie Mellon
Molecular Biology: Macromolecular Synthesis and Cellular Function - iTunes Audio – Multiple Professor, UC Berkeley
Molecules and Cells – Feed – Johns Hopkins
Replaceable You: Stem Cells and Tissue Engineering – iTunes – Jill Helms, Stanford
Straight Talk About Stem Cells – iTunes - Christopher Scott, Stanford
Stem Cells: Policy and Ethics - iTunes – Christopher Scott, Stanford
The Future of Human Health – YouTubeiTunes – Jennifer Raymond
The History of Public Health - iTunesU - Graham Mooney, Johns Hopkins
The Stanford Mini Med School (Fall) – iTunesYouTubeWeb Site – Multiple Professors
The Stanford Mini Med School (Winter) - iTunes - YouTube - Web Site – Multiple Professors
The Stanford Mini Med School (Spring) – iTunesWeb Site – Multiple Professors
The Stanford Mini Med School: The Heart - iTunesYouTube – Multiple Professors
Virology – iTunes Video – Vincent Racaniello, Columbia University

Bookmark our collection of free online Biology courses.

ChemistryBiochemistry 1 – YouTube – S. Dasgupta, IIT
Biochemistry 507 – iTunes – Multiple Professors, University of Wisconsin
Chemical Structure and Reactivity -YouTube - iTunes – Peter Vollhardt, UC Berkeley
Chemistry (chemical stoichiometry) – Web Site – Carnegie Mellon
Core Concepts in Chemistry - iTunes – Stephen L. Craig – Duke
Freshman Organic Chemistry – YouTubeiTunes AudioiTunes Video - Download Course - J. Michael McBride, Yale
Freshman Organic Chemistry II - YouTube - iTunes - Web Site - J. Michael McBride, Yale
General Chemistry – iTunes – Kristie Boering, UC Berkeley
General Chemistry – iTunes Video – Matthew Stoltzfus, Ohio State
Green Chemistry: An Interdisciplinary Approach to Sustainability – YouTube – Professor John Arnold
Introduction to Chemistry – iTunes – Multiple professors, UC Berkeley
Introduction to Chemical Engineering – YouTubeiTunes – Channing Robertson, Stanford
Introduction to Solid State Chemistry – YouTubeiTunes VideoWeb Site - Donald Sadoway, MIT
Organic Chemistry – iTunes – James Nowick, UC Irvine
Organic Spectroscopy – iTunes - James Nowick, UC Irvine

Computer Science & Artificial IntelligenceAndroid Development – iTunes Video – David Fisher, UC Berkeley
Artificial Intelligence - YouTube - iTunes Video – Pieter Abbeel, UC Berkeley
Artificial Intelligence – Introduction to Robotics – YouTubeiTunes VideoMultiple formats – Oussama Khatib, Stanford
Artificial Intelligence – Natural Language Processing – Multiple formats – Christopher Manning, Stanford
Artificial Intelligence – Machine Learning – YouTubeiTunes VideoMultiple formats – Andrew Ng, Stanford
Artificial Intelligence - YouTube – P.Dasgupta, IIT
Basic Concepts of Operating Systems & System Programming -YouTubeiTunes Video – Ion Stoica, Anthony Joseph, UC Berkeley
Bits: The Computer Science of Digital Information – Multiple Formats – Harry Lewis, Harvard
Building Dynamic Web Sites – iTunes - Video & Audio – David Malan, Harvard Extension
Building Mobile Applications – iTunesWeb Site - David Malan, Harvard Extension
Coding Together: Apps for iPhone and iPad – iTunes – Paul Hegarty, Stanford
Computational Camera and Photography – Download Course – Ramesh Raskar, MIT
Computer Graphics – YouTube – Sukhendu Das, IIT
Computer Language Engineering - Web Site – Martin Rinard, MIT
Computer Networks – YouTube – S.Ghosh, IIT
Computer System Engineering – Web Site – Profs. Robert Morris and Samuel Madden, MIT
Database Systems Design – iTunes - Dr Rob Meredith, Monash University
Data Structures - iTunes Video – Paul Hilfinger, UC Berkeley
Developing Apps for iOS (iPhone & iPad) – iTunes Video – Paul Hegarty, Stanford
Developing iPad Applications for Visualization and Insight -iTunes Video – Niki Kitur, Carnegie Mellon
Discrete Mathematical Structures - YouTube – Kamala Krithivasan, IIT
Discrete Stochastic Processes – YouTube - iTunes - Web Site – Robert Gallagher, MIT
Intensive Introduction to Computer Science Using C, PHP, and JavaScript – Multiple FormatsiTunes – David Malan, Harvard
Introduction to Algorithms – iTunesYouTube - Web Site – Prof. Charles Leiserson & Erik Demaine, MIT
Introduction to Computer Programming for Scientists and Engineers - iTunes AudioiTunes Video – Roberto Horowitz, UC Berkeley
Introduction to Computer Science and Programming -YouTubeiTunesWeb Site – Eric Grimson, John Guttag, MIT
Introduction to Computer Science: Programming Methodology – YouTubeiTunesMultiple formats – Mehran Sahami, Stanford
Introduction to Computer Science: Programming Abstractions - YouTubeiTunes - Multiple formats – Julie Zelenski, Stanford
Introduction to Computer Science: Programming Paradigms -YouTubeiTunes - Multiple formats – Jerry Cain, Stanford
Introduction to Computer Graphics – YouTube – Prem Kalra, IIT
Introduction to Electrical Engineering and Computer Science I - Web Site – Multiple Professors, MIT
Introduction to Embedded Systems - YouTube – Professors Sanjit Seshia, Edward A. Lee, UC Berkeley
Introduction to Problem Solving & Programming – YouTube – Deepak Gupta, IIT
iPhone Application Development in iOS5 (Fall 2011) - HD Video iTunes - Standard-Def Video iTunes
iPhone Application Development (Spring 2009) - iTunes – Stanford
iPhone Application Development (Winter 2010) – iTunes – Stanford
Logic & Proofs – Web Site – Carnegie Mellon
Machine Structures – iTunes Video – David Culler, UC Berkeley
Machine Learning – iTunes Video - Yaser S. Abu-Mostafa, CalTech
Media Programming – Web – Carnegie Mellon
Multicore Programming Primer - iTunes – Saman Amarasinghe, MIT
Operating Systems and System Programming – iTunes – Multiple professors, UC Berkeley
Performance Engineering of Software Systems – YouTube – Multiple Professors, MIT
Principles of Digital Communications I - YouTubeiTunes – Profs Gallagher and Zheng, MIT
Principles of Digital Communications II - YouTube – MIT
Programming Languages and Compilers - YouTube – Paul Hilfinger, UC Berkeley
Programming Languages and Compilers - YouTube - Ras Bodik, UC Berkeley
Quantum Computing for the Determined - YouTube – Michael Nielsen, The University of Queensland
Search Engines: Technology, Society and Business – YouTube – Marti Hearst, UC Berkeley

Software Engineering – YouTube - iTunes AudioiTunes Video – Multiple Professors, UC Berkeley
The Beauty and Joy of Computing – iTunesYouTube – Brian Harvey, UC Berkeley
The Future of the Internet – iTunes – Ramesh Johari, Stanford
The Structure and Interpretation of Computer Programs –YouTube - iTunes – Brian Harvey, UC Berkeley
Understanding Computers and the Internet – iTunesWeb Site– David Malan, Harvard University

Bookmark our collection of free online Computer Science courses. Also find comp sci textbooks in our Free Textbook collection.

Engineering (Mechanical, Civil and Electrical)Advanced Analog Integrated Circuits – YouTube – Professor Simone Gambini, UC Berkeley
Atomistic Computer Modeling of Materials – YouTubeiTunes VideoWeb Site – Gerbrand Ceder & Nicola Marzari, MIT
Basic Electronics – YouTube – Prof T.S.Natarajan, IIT Madras
Civil and Environmental Engineering - iTunes Audio – Marios Agathoklis Panagiotou, UC Berkeley
Convex Optimization I – Multiple Formats – Stephen Boyd, Stanford
Convex Optimization 2 – Multiple Formats – Stephen Boyd, Stanford
Direct Solar/Thermal to Electrical Energy Conversion Technologies – iTunesDownload Course – Gang Chen, MIT
Dynamics of Machines – YouTube – Amitabha Ghosh, IIT
Electrical – Digital Signal Processing YouTube – S.C Dutta Roy, IIT
Electro Magnetic Fields – YouTube – Harishankar Ramachandran, III
Electronics – High Speed Devices & Circuit – YouTube - K. N. Bhat, IIT Madras
Elementary Fluid Mechanics – iTunes Audio – Mark Stacey, UC Berkeley
Engineering Statics – Web Site – Carnegie Mellon
Environmental Air Pollution – YouTube -Mukesh Sharma, IIT
Fluid Mechanics – YouTube – T.I.Eldho, IIT
Introduction to Chemical Engineering – YouTubeiTunes – Channing Robertson, Stanford
Introduction to Digital Integrated Circuits - iTunes – Elad Alon, UC Berkeley
Introduction to Digital Integrated Circuits – YouTube – Professor Jan M. Rabaey, UC Berkeley
Introduction to Engineering – iTunes – Tod Laursen, Duke
Introduction to Linear Dynamical Systems - Multiple formats – Stephen Boyd, Stanford
Introduction to Microelectronic Circuits – iTunes – Chang-Hasnain, UC Berkeley
Introduction to Engineering – iTunes Video – Multiple presenters, Duke University
Linear Integrated Circuits – YouTube – Professor Clark Tu-Cuong Nguyen, UC Berkeley
Mechanical Engineering: Introduction to MEMS Design -iTunes AudioiTunes Video – UC Berkeley
Nano-to-Macro Transport Processes – iTunes AudioWeb Site – Gang Chen, MIT
Nonlinear Finite Element Analysis – YouTube - Klaus-Jürgen Bathe, MIT
The Fourier Transform and its Applications – YouTubeiTunesMultiple formats – Brad Osgood, Stanford
Technology Entrepreneurship - YouTube - iTunes - Chuck Eesley, Stanford
Understanding Lasers and Fiberoptics – YouTubeWeb Site – Prof. Shaoul Ezekiel, MIT

Bookmark our collection of free online Engineering courses.

Environment & Natural ResourcesClimate Change: Law and Policy - YouTube - iTunes Audio - iTunes Video – Cymie Payne, Daniel Farber, UC Berkeley
Environmental Law and Policy - YouTube – Bob Infelise, UC Berkeley
Environmental Politics and Law - YouTube - iTunes Video - iTunes Audio - Web Site – John P. Wargo, Yale
Global Warming: Understanding the Forecast - YouTubeiTunes Video - Web Site – David Archer, University of Chicago
International Environmental Law - YouTube - iTunes Video- iTunes Audio – Cymie Payne
Introduction to Earthquakes, Their Causes and Effects -YouTubeiTunes Video – Richard Allen
Introduction to Environmental Economics and Policy - iTunes Audio - Peter Berck, UC Berkeley
Renewable Energy & Alternative Fuels (Law & Policy)- YouTube – UC Berkeley
The Atmosphere, the Ocean, and Environmental Change- YouTube - iTunes - Web Site – Ronald B. Smith, Yale
Woods Energy Seminar - iTunes – Multiple Professors, Stanford

Mathematics
Abstract Algebra - Multiple Formats – Benedict Gross – Harvard
Analytic Geometry and Calculus – YouTubeiTunes Video – Benjamin Johnson, UC Berkeley
Analytic Geometry and Calculus (Continuation of above)- YouTubeiTunes Video, Thomas Scanlon, UC Berkeley
Calculus – iTunes Audio – F. Michael Christ, UC Berkeley
Calculus 1 - Web - Matthew Leingang, NYU
Calculus Revisited: Single Variable Calculus (1970) – YouTube -iTunes VideoWeb Site – Herb Gross, MIT
Computational Science and Engineering I - iTunesYouTubeWeb Site – Gilbert Strang, MIT
Core Science Mathematics – YouTube – SK Ray, IIT
Differential Equations – YouTubeiTunesWeb Site – MIT – Arthur Mattuck
Engineering Statistics - Web Site – Carnegie Mellon
Geometric Folding Algorithms:Linkages, Origami, Polyhedra -Web Site – Erik Demaine, MIT
Introduction to Probability and Statistics – YouTubeiTunes Video – Deborah Nolan, UC Berkeley
Introductory Probability and Statistics for Business - YouTube- iTunes – Fletcher Ibser, UC Berkeley
Introduction to Statistics - iTunes – Fletcher Ibser, UC Berkeley
Linear Algebra – YouTubeiTunesWeb Site – Gilbert Strang, MIT
Logic & Proofs - Web Site – Carnegie Mellon
Mathematical Logic – YouTube – Arindama Singh, IIT Madras
Multivariable Calculus - YouTube - iTunesWeb Site - Dennis Auroux, MIT
Probability for Math Science – iTunesYouTube – Herbert Enderton, UCLA
Sets, Counting, and Probability - Multiple Formats – Paul Bamberg, Harvard
Single Variable Calculus - YouTubeiTunesUWeb Site – David Jerison, MIT
Statistical Reasoning I – iTunesU – John McGready, Johns Hopkins
Statistics – Web Site – Carnegie Mellon
Statistics: Introduction to Probability – iTunes Video – Joseph Blitzstein, Harvard
The Calculus Lifesaver – iTunes Video - Adrian Banner, Princeton

Bookmark our collection of free online Math courses. Also find free math textbooks in our Free Textbook collection.

Physics
Classical Physics - YouTube - V.Balakrishnan, IIT Madras.
Exploring Black Holes: General Relativity & Astrophysics- YouTube - iTunes Video - Web Site – Edmund Bertschinger, MIT
Descriptive Introduction to Physics – iTunes Video - iTunes Audio- Richard Muller, UC Berkeley
Fundamentals of Physics – YouTube - iTunes - Download Course – Ramamurti Shankar, Yale
Fundamentals of Physics II - YouTube - iTunes Video - iTunes Audio - Web Site – Ramamurti Shankar, Yale
Introduction to Astrophysics – iTunes - YouTube – Josh Bloom, UC Berkeley
Introduction to Cosmology and Particle Physics – YouTube – Sean Carroll, Caltech
Introduction to Cosmology - iTunes – James Bullock, UC Berkeley
Introduction to Solar System Astronomy – iTunesFeed – Richard Pogge, Ohio State
Introductory Physics – iTunes – Michael Deweese, UC Berkeley
Modern Theoretical Physics: Classic Mechanics (Video) – iTunesYouTube – Leonard Susskind, Stanford
Modern Theoretical Physics: Quantum Mechanics (Video) –iTunesYouTube – Leonard Susskind, Stanford
Modern Theoretical Physics: Special Relativity (Video) – iTunesYouTube – Leonard Susskind, Stanford
Modern Theoretical Physics: Einstein (Video) – iTunesYouTube – Leonard Susskind, Stanford
Modern Theoretical Physics: Cosmology (Video) - iTunesYouTube – Leonard Susskind, Stanford
Modern Theoretical Physics: Statistical Mechanics (Video) –iTunesYouTube – Leonard Susskind, Stanford
Quantum Electrodynamics – Web Site - Richard Feynman, Presented at University of Auckland
Quantum Entanglement Part 1: (Video) – iTunesYouTube - Leonard Susskind, Stanford University
Quantum Entanglement Part 3: (Video) – iTunesYouTube – Leonard Susskind, Stanford University
Quantum Mechanics – iTunes – JJ Binney, Oxford University
Quantum Mechanics – iTunesFeed – John Terning, UC Davis
Quantum Physics Made Relatively Simple – Videos - Hans Bethe, Cornell University
Physics I: Classical Mechanics – iTunesVideo DownloadYouTubeWeb Site – Walter Lewin, MIT
Physics II: Electricity and Magnetism – iTunesVideo DownloadYouTubeWeb Site – Walter Lewin, MIT
Physics III: Vibrations and Waves – iTunesVideo DownloadYouTube – Walter Lewin, MIT
Physics for Future Presidents – YouTube – Richard Muller, UC Berkeley
Science and Cooking: From Haute Cuisine to the Science of Soft Matter – YouTube – Team taught, Harvard
Stars, Galaxies, and the Universe – iTunesFeed – Richard Pogge, Ohio State
String Theory, Black Holes, and the Laws of Nature (Video) –Videos – Andrew Strominger, Harvard
The Character of Physical Law – Web - YouTube – Richard Feynman, Cornell
The Mechanical Universe – Google VideoPBS Video – Cal Tech

Bookmark our collection of free online Physics courses. Also find free physics textbooks in our Free Textbook collection.

Psychology & Cognitive SciencesBrain Structure and its Origins – iTunes - Gerald Schneider, MIT
Buddhist Psychology - iTunes – Eleanor Rosch, UC Berkeley
Clinical Psychology – iTunes – Ann Kring, UC Berkeley
Cognitive Neuroscience – iTunes – Richard Ivry, UC Berkeley
Communication and Conflict in Families and Couples -YouTube - Benjamin Karney, UCLA
Developmental Psychology – iTunes – Alison Gopnik, UC Berkeley
Environmental Psychology – iTunes – Daniel Stokols, UC Irvine
General Psychology – iTunes Audio – John Kihlstrom, UC Berkeley
How to Think Like a Psychologist – iTunes Video – Multiple profs – Stanford
Human Emotion - iTunes Audio – Dacher Keltner, UC Berkeley
Human Happiness – iTunes – Dacher Keltner, UC Berkeley
Introduction to Psychology – YouTubeiTunes AudioiTunes Video - Download Course, Paul Bloom, Yale
Introduction to Psychology – iTunesMP3s – Jeremy Wolfe, MIT
Introduction to Psychology – YouTube – John Gabrieli, MIT
Neural Networks and Biological Modeling – Web Video – Wolfram Gerstner, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Neuroscience and Behavior – iTunesDownload Course – Gerald Schneider, MIT
Psychology of Perception – iTunes Video – University of Wisconsin
Research and Data Analysis in Psychology – YouTubeiTunes Video - Frederic Theunissen, UC Berkeley
Scientific Approaches to Consciousness - iTunes Audio - YouTube– Professor John F. Kihlstrom, UC Berkeley
Social Psychology: Self and Society - iTunes Audio – Robb Willer, UC Berkeley
The New Psychology of Depression - iTunes AudioWeb Audio- Mark Williams and Danny Penman, Oxford
The Psychology, Biology and Politics of Food – Download Course– Professor Kelly D. Brownell, Yale

Bookmark our collection of free online Psychology courses.

Public HealthEpidemiology and Control of Infectious Diseases – YouTube – Professor Tomas Aragon, UC Berkeley
Ethical Challenges in Public Health Interventions: Catastrophic and Routine – YouTube – Professor Harvey Kayman, UC Berkeley

BusinessEntrepreneurship and Business Planning – iTunesFeed – Mark Juliano, Carnegie Mellon
Introductory Probability and Statistics for Business - YouTube- iTunes – Fletcher Ibser, UC Berkeley
Marketing 321 – iTunes – Elaine Daussy, Texas A&M
Supply Chain Management & Logistics: An introduction to Principles and Concepts – iTunes – Richard Wilding, Cranfield University
Technology Entrepreneurship – YouTube - iTunes – Chuck Eesley, Stanford

1 σχόλιο:

 1. Ζωή Χωρίς Χρήματα: 500+ Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα >>>>> Download Now

  >>>>> Download Full

  Ζωή Χωρίς Χρήματα: 500+ Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα >>>>> Download LINK

  >>>>> Download Now

  Ζωή Χωρίς Χρήματα: 500+ Δωρεάν Διαδικτυακά Μαθήματα >>>>> Download Full

  >>>>> Download LINK

  ΑπάντησηΔιαγραφή