Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Δωρεάν Αγροτικά Περιοδικά

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

Τριμηνιαία έκδοση του εθνικού ιδρύματος αγροτικής έρευνας



Τριμηνιαία έκδοση του Ελληνικού γεωργικού οργανισμού Δήμητρα



Αγροτικός συνεταιρισμός



Περιοδικό Αγροτική έκφραση



Περιοδικό Αγρότης
Το τριμηνιαίο περιοδικό «ΑΓΡΟΤΗΣ» ετοιμάζεται από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου και εκδίδεται από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Εκδίδεται σε 8.500 αντίτυπα, τα οποία αποστέλλονται δωρεάν σε άτομα του αγροτικού κόσμου και του κοινού γενικά της Κύπρου.



Περιοδικό Agrenda



Περιοδικό αγρόκτημα



Περιοδικό Profi - Τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα



Περιοδικό ΑΓΡΟTERRA (3 τεύχη)



Ελληνική Γεωργία
Σύγγραμμα κατά μήναν εκδινόμενον υπό Π. Γενάδιου-Εν Αθήναις 1885-1896





Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου