Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Δωρεάν Σεμινάρια στον τομέα της Λαογραφίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο Τοµέας Λαογραφίας του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει σεµινάρια ανοιχτά και στο κοινό σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα:

Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 θεµατική ενότητα: ∆ιεπιστηµονικά σταυροδρόµια

Τετάρτη 5 Μαρτίου:
Ευάγγελος Αυδίκος, καθηγητής τµήµατος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας
Θέµα: Λαογραφία και Λαογραφίες

Τετάρτη 19 Μαρτίου:
Βασίλης ∆αλκαβούκης, επ. καθηγητής Τµήµατος Ιστορίας και Εθνολογίας ∆.Π.
Θράκης
Θέµα: Λαογραφία και Εθνογραφία

Τετάρτη 2 Απριλίου:
Καλλιόπη Στάρρα, ∆ρ Λαογραφίας- µεταδιδακτορική ερευνήτρια Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων
Θέµα: Λαογραφία και Οικολογία

Τετάρτη 14 Μαΐου:
Αθηνά Πεγκλίδου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Θέµα: Λαογραφία και εικόνα: Αντιλήψεις και χρήσεις της φωτογραφίας και του
κινηµατογράφου στη λαογραφική αφήγηση.

Τετάρτη 28 Μαΐου:
Ιωάννης Μάνος, επ. καθηγητής Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών
Σπουδών Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.
Θέµα: Λαογραφία και ταυτότητες


Τα σεµινάρια είναι ανοικτά και θα γίνονται στο Εργαστήριο Λαογραφίας στις 6.30 µ.µ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου