Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών Λαϊκής Συνέλευσης Χαλανδρίου

Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών Λαϊκής Συνέλευσης Χαλανδρίου

Κοινές συμφωνίες για τον τρόπο λειτουργίας

1. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται με συναίνεση μετά από συνδιαμόρφωση από τη συνέλευση του δικτύου που διεξάγεται το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα στο κεντρικό ΚΕΠ Χαλανδρίου στις 19:00. Λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά και αντιιεραρχικά.

2. Όσοι και όσες συμμετέχουν στο δίκτυο δίνουν βασικά στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση), τα οποία όμως δεν δημοσιοποιούνται και είναι στη διάθεση μόνο της συντονιστικής ομάδας.

3. Δήλωνονται 1-2 υπηρεσίες και πλέον που προσφέρονται και αντίστοιχα 1-2 υπηρεσίες και πλέον που ζητούνται. Το δίκτυο βασίζεται αλλά δεν εξαντλείται στον εθελοντισμό. Αποτελεί το εκπαιδευτικό πλαίσιο ώστε να μάθουμε να προσφέρουμε αλλά και να ικανοποιούμε ανάγκες μας έξω από τους κανόνες του ανταγωνισμού και της εκμετάλλευσης της αγοράς.

4. Η διασταύρωση προσφερόμενων και ζητούμενων υπηρεσιών γίνεται είτε άμεσα με τη φυσική παρουσία των ανθρώπων στη συνέλευση είτε από τριμελή συντονιστική ομάδα. Διαδικτυακά μέσω του μπλογκ (http://laikisyneleysihalandri.wordpress.com/) παρουσιάζεται απλώς η λίστα προσφερόμενων και ζητούμενων υπηρεσιών χωρίς άλλα στοιχεία.

5. Η συντονιστική ομάδα προκύπτει από διαθέσιμα μέλη του δικτύου που αυτοπροτείνονται. Σε περίπτωση που οι διαθεσιμότητες είναι περισσότερες ή λιγότερες γίνεται κλήρωση.

6. Η συντονιστική ομάδα παραμένει για δύο μήνες και είναι επιφορτισμένη με τις εξής αρμοδιότητες: α)Καταγραφή μελών, β)Καταγραφή υπηρεσιών, γ)διασταύρωση υπηρεσιών, δ)ενημέρωση των ενδιαφερόμενων όπου αντιστοιχούνται υπηρεσίες.

7. Διαγραφή μπορεί να προκύψει μετά από απόφαση της συνέλευσης σε περίπτωση που εκδηλωθεί συμπεριφορά που κρίνεται ότι παρακωλύει ή καταχράται τη λειτουργία του δικτύου.

8. Η ανταλλαγή υπηρεσιών μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους: α)Υπηρεσία προς υπηρεσία μετά από ελεύθερη συμφωνία των συμβαλλόμενων, β)Υπηρεσία που πιστώνει ώρες σε αυτόν που την προσφέρει (ανώτατο ενεργητικό ορίζεται στις 20 ώρες) κι αντίστοιχα χρεώνει ώρες στον δέκτη (ανώτατο παθητικό ορίζεται στις 20 ώρες). Μοναδικό μέσο ανταλλαγής είναι ο χρόνος με εξαίρεση την αγορά υλικών.

9. Ο τρόπος υπολογισμού των ωρών γίνεται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ αυτών που ανταλλάσουν την υπηρεσία ή μεταξύ αυτού που την προσφέρει και αυτού που την έλαβε. Σε ακραίες περιπτώσεις η συμφωνία θα τίθεται στην κρίση της συνέλευσης. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος των υλικών που επιβαρύνει αυτόν που έλαβε την υπηρεσία εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που κρίνει η συνέλευση.

10. Δημιουργείται ταμείο αλληλεγγύης για την εξαιρετική περίπτωση (άπορος/η για ζωτική του ανάγκη εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της συνέλευσης) που η συνέλευση αποφασίσει να καλύψει και το κόστος των υλικών.

Για να δηλώνετε τις υπηρεσίες που προσφέρετε ή χρειάζεστε υπάρχουν δύο τρόποι:
Α. Η φυσική παρουσία σας στη συνέλευση του δικτύου.

Β. Να απευθύνεστε στη συντονιστική ομάδα και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση diktyoantallagis@gmail.com

Για να δείτε τον κατάλογο υπηρεσιών που προσφέρονται & ζητούνται πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πανελλαδικό χάρτη με τα τοπικά ανταλλακτικά δίκτυα πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου